Weeknotes – vecka 14

  • Jag har funderat på vad som skulle hända om jag regelbundet samlar något om veckans händelser i punktform på bloggen. För det här hämtar jag all inspiration från Doug Belshaws system med Weeknotes som jag nu har följt i ungefär ett år. Skulle gärna kalla det för något annat än Weeknotes, men idag får det duga.
  • Konferensen Mötesplats Open Access var en två dagars livlig diskussion om hur läget ser ut för forskningen och Open Access. Till och med att tåget var två timmar försenat kunde vi stå ut med när det gav möjligheten att fortsätta samtalen.
  • Veckan har annars tagits upp av förberedelser för Framtidens Lärande där jag medverkar för Wikimedia Sverige i spåret som heter ”Nästa steg – skolutveckling, digitalisering och beprövad erfarenhet”. Jag vill prata om vad skolan kan lära av Wikipedia när det kommer till kunskapsdelning, och då behöver vi också ta ett djupare grepp om vad vi menar med att dela. Vi kommer också att ha fem inspirationsmöten och jag ser fram emot att träffa drivna pedagoger som är intresserade av Wikimini, Flipklipp, Commons m.m
  • Ett härligt gäng på KTH har uppmärksammat mig på att Wikipedia är i behov av artiklar kring ämnet ”hållbara städer” och jag hoppas kunna handleda i hur de kan göra för att bidra till dessa artiklar och engagera sig i att fortsätta granska artiklar inom deras expertområde. Och i en hangout med Umeå universitet fick jag veta att museologi-studenterna tidigare har jobbat med uppgifter som går ut på att koppla samman virtuell och fysisk miljö med hjälp av QR-koder, vilket ju liknar mycket av det som nu sker i Umeå som Nordens första Wikipedia-stad.
  • Jag har haft minnesvärda samtal om MOOCs, som nu fler och fler svenska universitet känner att de absolut ska använda sig av. En av de framträdande anledningarna, när jag frågar, verkar vara att man vill visa sig tillhöra ”fina ligan”. Jag påpekar att det är intressant att distansutbildning har stigit så i rang.
  • Jag har skrivit en text om varför det är viktigt för lärare att ha kännedom om Creative Commons och hur det hör ihop med skolutvecklande verksamheter, som jag skulle vilja få med i nästa nummer av Lisetten, medlemstidnignen för Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk, eftersom temat är ”Läromdel” och vi lärare är dem som förmodligen producerar mest sådant. Texten dyker nog upp här så småningom .
  • Den här filmen av Commons Strategies Group som tar upp resursdelning ramlade jag över i veckan  .

Featured image: bearbetad av Mattias Jönsson via knyckenilluku.se