Vägar till lärande #3 – MOOCen och den fria kursen

Jag har lämnat in min sista tenta! Efter 11 år inom olika lärosäten för högre utbildning känns det högst angeläget att få tänka vidare i banor om hur sättet som universitet och högskolor bedriver utbildning på kan komma att förändras.

Den fria kursen

I diskussionerna kring MOOCens framfart i diverse former är det ur ett svenskt perspektiv intressant att ta del av just tankarna om ”open” i MOOCen. Öppenheten kretsar på olika vis kring kursens tillgänglighet;

  • antagningen är tillgänglig på så sätt att deltagande är öppet för den som känner ett intresse för att gå kursen.
  • innehållet och upplägget är tillgängligt genom att det bygger på öppna lärresurser.
  • kursen är tillgänglig så till vida att den är avgiftsfri.

I en svensk kontext är den avgiftsfria aspekten av MOOCen värd lite extra uppmärksamhet tycker jag. Vi har redan ett utbildningssystem som i just den aspekten är etablerat tillgänglig och öppen, dvs avgiftsfri. På flera platser i världen är just detta faktum en ren utopi.

En svensk kontext

Martin Weller ställer den relevanta frågan If Education Were Free, What Would MOOCs Be? Här har vi då något som är intressant för den svenska kontexten, på vilket sätt har MOOC-konceptet någon betydelse för hur högre utbildning kan komma att ta form i Sverige? Som Weller resonerar så finns en möjlighet att MOOCen blir ointressant. Och när jag läser att Socialdemokraterna vill ge lärosätena i uppgift att arbeta fram MOOCs under rubriken Studier kan göras över internet är det dags att se vad det egentligen skulle kunna betyda. Så vitt jag vet finns i dagsläget ett rikt utbud av gratis distansutbildningar och fristående kurser som är webbaserade, där deltagare tillåts studera hemifrån och alltså inte begränsas av geografiska avstånd eller plånbok eftersom de här kurser också kvalificerar en studerande till studiemedel. Visst är det en relevant fråga att undra vilken roll en MOOC fyller i ett sådant system.

MOOCens möjlighet

Om möjligheter för MOOCen i den ”utopi” där högre utbildning är gratis nämner Weller möjligheten för MOOCen att fylla det tomrum som högre utbildning i sin nuvarande form lämnar efter sig, alltså ämnen och upplägg som faller utanför ramen för vad dagens distansutbildningar erbjuder. Det här är en riktigt intressant analys i sammanhanget. Vilka ämnesområden och kanske ämnesspecialiseringar faller utanför ramen för den konventionella högskoleutbildningen? Och vem är det egentligen som ska erbjuda dessa kurser? I Socialdemokraternas utspel handlar det om att ge högskolor och universitet uppdrag att ta fram MOOC-koncept, medan Weller antar ett bredare perspektiv:

These would be offered by communities, societies, individuals for interest and maybe universities and commercial providers for professional development.

En sådan tanke öppnar upp för att MOOCen inte nödvändigtvis behöver vara knuten till våra lärosäten och att det finns andra aktörer som kan bidra till folkbildning genom MOOC-formatet. I synnerhet tycker jag att det finns en öppning för så kallade cMOOC-upplägg i den kontext där den formella högskoleutbildningen redan är avgiftsfri – fria kurser som bygger på en konnektivistisk kunskapssyn, något som jag har saknat under de 11 år som jag varit involverad i högskoleutbildningar av olika slag. Men det här får mig också att tänka på nya frågor. Kan andra aktörer erbjuda fria kurser så som de traditionella lärosätena kan? Avgiftsfri är en del av det, och man får inte bortse från den möjlighet som CSN-berättigande ger en kurs och en kursanordnare. Är det också något som kommer att ruckas, undrar jag?

Published By
Sara Mörtsell

5 Comments

Marie-Louise Karlsson

Intressanta tankar Sara. Jag har två tankar till: MOOC-kurser öppnar upp världen för lilla Sverige. För min del är det fantastiskt att läsa i en internationell/global miljö, där studenterna är från alla världsdelar.
Tillbaka till Sverige där allt måste vara gratis tycker jag att det finns en sida av utbildning/kurser som faktiskt får kosta. Det finns kunskap som inte lärs ut på universitet utan som anses som självklara, och det finns förmågor som kan utvecklas på ett lättare och mer kreativt sätt om de inte följer ett läsår med inlämningsdatum. Platser som http://www.udemy.com och den svenska uppstickaren http://www.coursio.se erbjuder, mot betalning, utbildning med hög kvalité.

admin

Tack för dina synpunkter Marie-Louise! Jag håller med om att det finns mycket att vinna i kursupplägg som inte är bundna till traditionella terminsindelningar och inlämningsdatum. Jag undrar om du tycker att den kvalitet som erbjuds av exempelvis Udemy är så pass bra att inga kostnadsfria aktörer kan matcha dem i det. För mig är alltid pris på bildning problematiskt så jag lyssnar gärna på dina erfarenheter i den frågan.

Marie-Louise Karlsson

Udemykurser håller hög klass och erbjuder ämnen som inte ges på universitet,vissa av dem kanske inte borde ges på universitet heller… Själva upplägget att du själv bestämmer när och hur du lär dig är värt sitt pris i sig, tycker jag.
Böcker säljs och författare (och bokförlag) tjänar pengar på dem. Vad är skillnaden på en onlinekurs och en bok, egentligen? Jag får dessutom så mycket mer ut av en onlinekurs eftersom den oftast är visuell och interaktiv.

admin

Kul att du känner att du får mycket ut av kurserna! Jag är intresserad av om det är så att de här kurserna bara går att erbjuda med den kvalitet som du vittnar om mot en kostnad. Flexibiliteten i systemet borde inte vara avhängt att det finns en avgift, eller? Tror du att Udemy konkurrerar med universitetens studerande, eller tittar de inte efter betalalternativ?

Marie-Louise Karlsson

De ska sägas att många av kurserna som erbjuds via Udemy är avgiftsfria och att det finns universitet som valt att lansera sina kurser via Udemy. Coursera är en annan, mycket större plattform (som du säkert känner till) där universitet från hela världen (nåja, mest USA men även Mexico…) erbjuder högkvalitativa kurser. Du kan betala för sk ”signature track” där du får identifiera dig vid varje inlämning och sedan får ett digitalt bevis för att du gått kursen.
Jag tror att två världar möts här; den akademiska världen och företagsvärlden. Dessa är mycket åtskilda i Sverige medan de i t ex USA är mer integrerade. Jag har själv arbetat i sydamerika och ser verkligen vinsten med att erbjuda utbildning gratis. Samtidigt anser jag att det inte är en synd att erbjuda kurser för redan yrkesverksamma personer som vill fortbilda sig.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.