Uppgiften Digitala Skollyftet X

Digitala Skollyftet är en MOOC i den bemärkelsen att den är jättestor (över 1600 anmälda) och öppen. Principen om öppenhet är den som allra mest har fångat mitt intresse. Förutom att det går att vända och vrida på vad det innebär, till exempel öppet innehåll och öppen registrering, och även en dimension av att öppna. Hursomhelst så har jag börjat intressera mig för kopplingen, eller den eventuella kopplingen, mellan öppenhet och lärande. När vi inte begränsas av dolda återvändsgränder är det möjligt att spåra varifrån något kommer, vilka beslut som fattats på vägen, ta del av misstagen, ja en massa information och kunskap blir tillgänglig till att byggas vidare på. Hierarkierna mojnar och förtroendet ökar när nätverk av kunskapsbygge kan utvecklas. Ett av benen i Digitala Skollyftet är sharing is caring för att uppmuntra till öppet deltagande.

Samtidigt blir jag också intresserad av att aspekter av öppenhet  inte alltid är något lätt och självklart och det är det jag ser i Digitala Skollyftet. ”Vad vill jag visa och för vem” är en intressant fråga för hela skolan, och jag tror att den som brottas med sådana identitetsskapande frågor i samband med sitt deltagande i den här MOOCen har lyckats närma sig något som är viktigt och meningsfullt för oss idag.

Jag blev därför väldigt glad när Anna Lövgren och Anna Kindberg ville träffas och prata lite kring det här och hur det går i Digitala Skollyftet så här långt. Frågor som jag hade med mig var: Hur tacklar jag de öppna uppgifterna? Vad innebär samarbete online? Hur är det att vara öppen mot kollegor i egna skolan och för andra i sociala medier om att delta i Digitala skollyftet? Vilka reaktioner möter vi?

Här är 12 minuter av vårt samtal. Jag kallar det för Digitala Skollyftet X, som TEDx, självständigt anordnat event (det var Jonas Bäckelin som pekade ut att X:et därför kunde vara med).