Sociala medier i skolan oavsett bakgrund

Jag har tidigare skrivit om vad som kan bli synligt i elevers lärande när de använder sociala medier och nu är jag där igen, full av beundran över elevers sätt att lära och omsätta sina kunskaper i olika meningsfulla sammanhang. Sedan en tid tillbaka undervisar jag delvis i en grupp där de nyanlända eleverna har mycket knapp eller ingen skolbakgrund. Jag vet att lärare gör det hela tiden, skillnaden är väl att de här eleverna är i gymnasieåldern, vilket får mig att tänka på skolans åldersnorm.  Vad jag har lärt mig är att undervisningen med de här eleverna ställer nya och fantastiska krav på mig. Vilken tur jag har som sitter i ett arbetslag som har lång och bred kompetens på området som man gärna delar med sig av! Mitt bidrag har väl varit att aktivt använda Facebook med eleverna och vad en av mina kollegor sa häromdagen var att hon innan inte trodde att det gick att göra det med elever som inte har skolbakgrund men att mitt initiativ visat att det  ju visst funkar. Så här kommer några delar av det arbetet.

Elevernas bidrag.

Elevernas bidrag till ”Jag skrattar idag” med Ison & Fille.

Jag och eleverna har under några veckor rört oss inom ett övergripande tema som vi kan kalla ”känslor”. Det började så smått med att bena ut ”glad” och ”ledsen” och senare lägga till ”skrattar”, ”gråter”,  ”arg” och ”rädd”. Det är svårt att beskriva vad det är som gör det här arbetet så givande, men att med knappt språk prata om varför någon är ”arg” eller ”glad” kan inte bli annat är intressant. Dessutom har vi lyssnat på Ison & Fille ”Jag skrattar idag” och  efter att ha lyssnat återkommande på videon under några veckors tid var vi tämligen  överens om att den låten är så himla bra!!

På gruppens facebook-sida delar vi lärare, förutom youtube-klipp, foton från våra olika aktiviteter och det blir ett sätt att göra undervisningen kontextbunden på ett sätt som bäddar för språkutveckling. Jag ska ge ett exempel. Eleverna gick på bio med den andra läraren, som la upp bilder på eleverna i biosalongen, vilket i sin tur gjorde att jag kunde ta vid och följa upp aktiviteten och befästa det grundläggande ordförrådet som eleverna jobbar med.

Ungefär en vecka efter att eleverna varit på bion har en av eleverna kommenterat ett foto på sig själv och två kompisar och med säkerhet prickat in beskrivningen med att en ser arg ut, den andra skrattar och han själv som skriver kommentaren ser ledsen ut, så här:

arg skrattar ledsen

Eleven ger en pricksäker beskrivning av sig själv och två kompisar.

Vad jag ser i elevkommentaren är en elev som på eget initiativ (kl. 22.09) testar att använda sitt nya språk på ett fullt adekvat sätt. ”Gilla” får en ny dimension för det är precis sånt som gör en språklärare lycklig. Jag hade aldrig fått se de här stegen om det inte vore för att sociala medierna gör det möjligt. Allt lärande behöver inte, och kan inte, ske exakt i undervisningskontexten och inte heller måste det vara knutet till skoltiden – lärandet är större än så och jag ser det som mitt ansvar att inte göra skillnad på lärande och lärande.

Jag kan också berätta att vi får tillfälle att prata på en metanivå om Facebook. När eleverna upptäckte att inlägg som gjordes på gruppens sida också syntes i deras flöden blev det stort rabalder! Först förstod vi inte riktigt varför känslorna var så upprörda – det handlade ju trots allt om en språkligt ganska avancerad situation. Det visade sig att två av eleverna var helt säkra på att det som de hade i sina Facebook-feeds var hela Facebook, alltså allas Facebook, och att alla kan se samma saker på Facebook! Jag vet inte exakt hur men vi kunde landa i att bara de som är med i en sluten grupp får inlägg i gruppen synliga i sitt flöde. En meningsfull diskussion som väckte stort engagemang och jag hoppas att det kommer många fler sådana.