Öppen pedagogik #CPT10

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Här är en översättning på svenska av en av de 10 riktningarna mot öppen utbildning. Utgångspunkten är deklarationen om öppen utbildning från Kapstaden 2007.

Open Pedagogy  – Harnessing the power of open in teaching and learning practice är släppt under Creative Commons Attribution License 4.0 och jag gör samma med översättningen. Lämna gärna förslag till hur översättningen kan förbättras.


Öppen pedagogik

att nyttja kraften med öppet i undervisning och pedagogisk praktik.

Varför är det viktigt?

Under de senaste tio åren har ett stor fokus från rörelsen för öppen utbildning legat på frågan om att skapa och använda öppna lärresurser. Några av de mest spännande nya gränsdragningarna för öppen utbildning ligger inom öppen pedagogik, som i vid bemärkelse förstås som den undervisning och pedagogiska praktik som uppstår ur möjligheten till att återanvända, bearbeta och fritt sprida utbildningsmaterial.  Den öppna miljön sätter lärare i stånd att ta steg bort från ensidigt statiska läromedel och traditionella uppgifter, och öppnar dörren till fantasifulla, kollaborativa, engagerande erfarenheter från utbildningen som kan bidra till att omvandla undervisning och lärande till det bättre.

Vad är det om är möjligheten?

Både individer och hela organisationer leder vägen när det gäller öppen pedagogik, ofta genom att dra fördel av Wikipedia — världens största samling av fria lärresurser.  Som ett exempel finns en grupp av lärare som har börjat med att ge sina studenter i uppgift att redigera Wikipedia som en del av kurskraven, vilket har gett tiotusentals studenter en egen erfarenhet av att skapa — och inte enbart konsumera — kunskap i en autentisk kontext.

Andra gränsdragningar inom öppen pedagogik handlar om att inkludera nya föreställningar för hur grund- och gymnasieutbildningen kan använda ämneskurser för att lösa holistiska och verkliga problem så som de listade globala storutmaningarna eller målen för hållbar utveckling. Hur skulle det vara om vi kunde nyttja de kollektiva timmar som elever tillbringar på att skriva uppsatser och lösa uppgifter, och crowdsourca lösningar på dessa problem? Den här typen av öppen pedagogik engagerar elever och studenter inte bara genom att visa hur deras utbildning direkt kan användas, utan utlöser också en strävan inom nästa generation att bli en del av lösningen på stora utmaningar. De här exemplen är bara början på att demonstrera möjligheterna med att sammanföra OER med öppen pedagogik.

Hur kan du engagera dig?

  • Lärare kan undersöka hur öppen pedagogik kan användas i sina respektive klassrum. Det skulle kunna röra sig om en liten uppgift att redigera Wikipedia, eller ren större förändring för hela kursplaner att fokusera på de globala storutmaningarna. Den som är studerande kan också söka upp den här formen av undervisning och lärande.
  • Beslutsfattare kan uppmuntra och tillhandahålla mer finansiering för effektivare användning av OER i utbildningsväsendets alla klassrum.
  • Lärare och pedagogiska utvecklingsledare kan göra som en allt större skara kollegor världen över redan gör, nämligen använda Wikipedia i undervisningen.  Wiki Education (i Nordamerika) och The Wikimedia Foundation (globalt) ger support till lärare som vill använda sig av tillvägagångssättet.
  • Gå igenom bidragen till Year of Open för att ta del av många fler perspektiv på öppen pedagogik.

Featured image: Western College typing class 1918 By Snyder, Frank R. Public Domain