Nyanlända elever är en skatt för skolutvecklingen

Det här är mitt underlag till ett föredrag som jag höll i Malmö för en månad sedan och hade lite missat att  lägga upp den för fler än de som deltog i konferensen. När jag förberedde den här presentationen så ville jag att det skulle märkas hur viktiga nyanlända elever är för skolutvecklingen. Så har det varit för min del i alla fall. Allt som jag själv vet om skola och undervisning från min egen skoltid, vilket är vad många kanske grundar sina åsikter om skolan på, är helst ställt på ända när det kommer till att ge nyanlända ungdomar en bra skolstart i det nya landet. Skolan börjar inte i augusti eftersom stora omvälvande händelser inte riktigt tar hänsyn till läsårets indelning. En undervisningsgrupp som består av elever som samlats från världens alla hörn är så varierad att det inte lönar sig att ha en i förhand utsatt standard för vilken undervisning som är bäst lämpad. En 17-åring som kommer till Sverige kanske inte haft sammanhållen skolgång de senaste fem åren på grund av omständigheter i hemlandet, men det kan också vara en 17- åring som står på tröskeln in i universitetsstudier och minst av allt vill att en flytt till nytt land ska komma i vägen för de planerna. Att jobba med nyanlända och asylsökande ungdomar handlar också om en lärarvardag där elever ofrivilligt med ytterst kort varsel, och ibland inget alls, försvinner från skolan.

När verkligheten kommer till skolan

Det här är omständigheter som handlar om att verkligheten kommer till skolan. En skola som satsar på undervisning för nyanlända ungdomar behöver förstå att det automatiskt betyder att det innebär ständig rörelse och förändring. Det är något som ofta sägs vara utmärkande för den tid vi lever i och visst är det så, det som blir så påtagligt är att i en skola som vill erbjuda undervisning med kvalitet för dessa ungdomar krävs det att man lever i och med dessa förändringar på en daglig basis. Med andra ord, utmaningen för skolan är ständig. Och tack och lov för det, för i den utmaningen går det inte att förlita sig på tidigare erfarenheter. Jag har alltid undervisat människor som just precis kommit till Sverige från världens alla delar, av en mängd olika orsaker, och jag är mest tacksam för att det har lärt mig att ifrågasätta skolnormer och aldrig tro att det duger med att tänka i gamla invanda banor. Komplexitet är vad vi ska bära ut och bästa sättet att förstå det är i de komplexa skolsituationerna.

Featured Image: Mattias Jönsson CC-BY via Knyckenilluku