Mitt bokbidrag i den digitala samtiden

Boken som jag har fått äran att bidra till finns nu ute. Den heter ”Navigera i den digitala samtiden – en antologi om den nya lärarrollen” och har Karin Nygårds och Terese Raymond som redaktörer och ges ut av Lärarförlaget. Den riktar sig till lärare och lärarstudenter som vill veta mer om vad det är för digital kompetens som krävs i lärares vardag.

Kapitlet som jag har skrivit handlar om läraren som (eventuellet ofrivillig) tech-konsument och hur det hänger ihop med undervisningen i denna digitala samtid. Jag försöker skifta fokus från lärarens kompetens att välja ut och granska innehåll för undervisningssyfte (alltid lika viktigt) till lärarens kunskaper om de tjänster som väljs ut till att användas i undervisningen. Jag tycker att det finns en stolt tradition i skolan av att hävda vikten av källkritik och mångsidighet och det är den som vi kan bygga vidare på till att också innefatta själva distributionen och de digitala kanalerna för kunskap, innehåll och media.

Efter jag skrev färdigt mitt kapitel fick jag höra om webbplatsen clickclickclick.click  som på ett enkelt och ganska närgånget sätt försöker synliggöra hur webbplatser kan samla information om dig som besökare bara genom din webbläsare. Den är effektfull, testa själv här clickclickclick.click. Jag hade gärna haft med den i boken som ett tips för lärare att göra själv eller med elever för att leda in undervisningen på frågor om allt det som vi inte ser men som ändå har så stort inflytande.

”Den kritiskt granskande läraren” blev namnet på kapitlet och nyckelorden handlar om granskning av det ”naturliga”, filterbubblor och förenklad världsbild. I går fick vi veta att filterbubbla finns bland 2016 års nyord.

Omslagsbild ”Navigera i den digitala samtiden – en antologi om den nya lärarrollen”.