Kvinnorna, tekniken och Wikipedia

Jag har nu klarat av mina första två månader hos Wikimedia Sverige. Min snajdiga titel där är Education Manager, vilket i stort betyder att jag har hand om utbildningsprogrammet och de projekt som förenar Wikipedia med utbildning och lärande, ett hedersamt uppdrag som känns riktigt kul att få ta sig an. Under den här inledande tiden har jag också varit involverad i projektet ”Kvinnor på Wikipedia” som syftar till att öka mångfalden bland de frivilliga (”communityn/gemenskapen”) som aktivt bidrar till Wikipedia.

Uppseendeväckande statistik

För det är så, att världens sjätte största webbplats, med över 500 miljoner (!) läsare, som har en uttalad strävan efter att spegla hela mänsklighetens samlade kunskap, nästan helt domineras av män. Endast 9% av de som är delaktiga i att skapa och granska det omfattande innehållet och diskutera fram riktlinjerna, är kvinnor.

Det här är en statistik som väcker stor häpnad, och ibland ilska, och allra mest har jag fått känna av det genom att i vårt projekt med skrivstugor för kvinnor runt om i Sverige fått stor uppmärksamhet i media. Med media menar jag gammelmedia och med stor menar jag enligt mitt högst subjektiva mått, lokaltidningar och lokal-TV, aftonbladet och podcasten Medieormen på Sveriges Radio. Några rubriker att lägga på minnet är ”Slut på Wikipedias gubbfest”,  ”Kunskap blir skev när bara män skriver”. För  mig hände allt detta väldigt plötsligt och relativt oförberett och är därmed väldigt tacksam att få hängt bredvid min synnerligen kunnige och insiktsfulla kollega Axel Pettersson och gjort mitt bästa i att se, vara med, och lära. Jag tänkte att det här inlägget och kanske några till får bli en plats för några av de tankar och resonemang som jag har inspirerats av.

Varför är det ett problem?

Samtalen som jag har hamnat i om kvinnorna och Wikipedia har efter den initiala förvåningen kretsat kring frågan om varför det är så och vad det innebär för uppslagsverket Wikipedia, hur märks det att männen dominerar på Wikipedia? Hur avspeglas den systematiska skevheten i Wikipedias innehåll? Jag tror att jag kommer skriva mer om hur man kan tänka kring det i ett annat inlägg för här skulle jag vilja ta upp den mer övergripande frågan: Varför är det ett problem över huvud taget?

Jag tror att vi tjänar på att också lyfta blicken från just Wikipedia och i stället se övergripande på kvinnors närvaro där teknik och lärande möts. Det är min erfarenhet att konferenser, mässor, seminarier och paneler som berör teknologi och utbildning är forum där män tillåts synas och dominera. Och jag tvivlar på att det har att göra med männens statistiska överrepresentation inom skolsektorn, för någon sådan finns väl inte? Det finns flera initiativ som uppmärksammar detta, vilket är både glädjande och trist att det ska behövas.

Varför är det viktigt att tänka på genus och teknologi?  Cathy Davidson skriver  ett viktigt inlägg där hon ställer frågan om det är en förlust för kvinnorna att inte vara så starkt underrepresenterade. I sitt resonemang sticker hon hål på idén om att det ytterst handlar om att tillåta kvinnors delaktighet för att de inte ska bli en utelämnad grupp som går miste om att vara inkluderade i beslutsprocesser och innehållsskapande. Ytterst, menar hon, är det i stället datavetenskapen och informationsteknologin som är förloraren när glappet mellan könens representation är så stort. Det är inte kvinnornas problem, det är teknologins problem att bara kunna utgå från några fås röster när man faktiskt vill skapa teknik för alla. Enligt hennes resonemang räcker det inte med att enbart säga ”Hej tjejer! Kom och hoppa på tåget!”, om man inte är beredd på att även syna hur tåget är konstruerat. Programmeraren och feministen Arielle Schlesinger forskar om just feministiskt programmeringsspråk, och menar:

When the code we write is changing the world, we have responsibilities to the people our code affects.

För Wikipedias gemenskap handlar det om legitimitet för sig och det gemensamma projektet som uppslagsverket innebär. Och med tanke på att ”vem som helst” kan gå in och redigera så borde ett crowdsourcing-projekt som Wikipedia ligga i framkant när det gäller jämställdhet på ”redaktionen”. Att det inte gör det säger något om vilka krafter som är i görningen.

En bärande del av vårt projekt ”Kvinnor på Wikipedia” har varit just  ”Hej tjejer! Kom och hoppa på tåget!”. Lyckligtvis leder de här aktiviteterna också till en hel del gemensamt reflekterande kring hur ”tåget” Wikipedia är konstruerat, och jag har haft stor behållning av dessa metadiskussioner och håller tummarna för att vi kan utveckla dem inom kommande projekt. På lördag är det 8 mars och vi samlas på Nobelmuseet för att gemensamt förbättra artiklarna om de 44 kvinnor som hittills tilldelats Nobelpriset.

Featured image: London Student Feminists CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.