Jag tog en utvidgad kurs om open badges

I somras passade jag på att skriva upp mig för en kurs på Peer to Peer Univeristy (P2PU) som är ett universitet i bemärkelsen att det är en samlingsplats för lärande byggt på principer om öppen webb och tanken om att vi lär av och med varandra. Och efter mina andra tre mer klassiska universitet (Wales, Cambridge och Stockholm) kändes det verkligen på sin plats att gå vidare till ett universitet som P2PU. Där finns en mängd olika kurser uppsatta av vem som helst, (exempelvis såg jag en kurs i norska för nybörjare). Kurserna kan vara både stora och små till antalet kursdeltagare och några av kurserna kallar de också för MOOCs. En tydlig gemensam nämnare är att kurserna är lärarlösa och istället bygger på ett ömsesidigt och icke-hierarkisk utbyte mellan kursdeltagarna, alltså peer-to-peer learning.

Förutom att jag lockades av det pedagogiska upplägget (detta brukar kallas ”peeragogy” och en handbok finns här), så ville jag lära mig mer om Open Badges och utforska vilka överväganden som är aktuella när det kommer till att själv designa och utfärda badges för andra, eftersom det här är något vi kommer med Skollyftet för ”Digitala Skollyftet”. Jag skrev upp mig för en ganska liten kurs ur ”School of badges” som heter ”Quick issuing 102” och kunde börja direkt eftersom det är en asynkron kurs där man alltså kan börja och följa den takt man själv väljer oberoende av var i kursen andra kursdeltagare befinner sig.

Så nu är det hög tid att dela med mig av mina reflektioner och anteckningar från kursen. Om du är intresserad av att veta mer om bakgrunden till Digitala Skollyftets Badge så kan det här vara en resurs för det och jag skulle bli riktigt glad om någon skulle vilja lämna feedback på tankarna i dokumentet eller till det här inlägget. På det sättet är den här kursen inte avslutad och inte begränsad av några tidsramar. Anteckningarna hittar du här i sin helhet. Det som jag tror blev min största lärdom ryms i det här citatet:

Another main aspect has been the value proposition of our badge. Why can we espect earners to actually make the effort to claim the badge? And as I think about what opportunities the badge unlocks, it’s necessary to consider the credability of our non-profit organisation as an issuer and to which extent it is recognised by members, non-members and consumers. A deciding factor for this will be how well we manage to reassure validity in the overall badge design. The plan at this stage is to award the badge by peer evaluation. By issuing this community badge, it appears the issuing organisation itself is the one put to the test.

Här är badgen för kursen.