Infografik

Jag ska till Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni. Den här bilden över vilka som bidrar till Wikipedia säger bara en liten del av hur viktigt det är att uppslagsverket som alla kan skriva i  skapas av en användarbas som är diversifierad och där mångas olika erfarenheter finns representerade.

Jag passar på att göra en minnesanteckning om att Wikipedia-artikeln ”Jämställdhet” i nuläget består av en mening…

Här är min infografiska sammanfattning:

Featured image:By user:Kimbar (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons