Feminism, Wikipedia och Wikistorming

Medan jag är i full gång med att förbereda för WikiWomen Stockholmdär vi samlas för att skriva i Wikipedia som en gemensam manifestation för 8 mars, kom jag att tänka på DOCC 2013.

Hösten 2013 gick nämligen en utvidgad kurs av stapeln som är totalt värd att uppmärksamma, DOCC 2013: Dialogues on Feminism and Technology och drevs av nätverket FemTechNet. Kursen var en egen variant av de i övrigt hypade MOOC-kurserna och förkortningen i det här fallet står för ”Distributet Open Collaborative Course”, för att betona ett skifte från kommersiell skalbarhet och avkastning till distribuerat lärande baserat på en feministisk pedagogik. 17 lärosäten var kopplade till kursen, varav flera av USAs elituniversitet, de som räknas till ”Ivy league”. Förutom själva initiativet till att skapa en ny form för utvidgade kurser, så fastnade jag totalt för momentet i kursen som handlade om wikistorming, som sammanföll med tiden för när jag var på väg mot att börja min tjänst hos Wikimedia Sverige. Det var ett genialt upplägg, eftersom kursen genom sin existens och sin aktivitet kunde bli en aktion för kvinnors plats och delaktighet i både vetenskaplig historia och historieskrivning, och digitala arkiv som annars gapar tomma blir tillgängliga för den stora allmänheten. Och som många andra geniala aktioner störde denna handling väldigt många väldigt mycket, och det blev den mest omskrivna delen av DOCC. Att prestigeuniversiteten ger högskolepoäng för att sprida propaganda och ”förställa den faktabaserade verkligheten” när det är deras uppgift att fostra samhällets nyckelmedborgare, var temat i kritiken. En bra och resonabel sammanfattning av debatten som blossade upp finns i ”These Ivy League Colleges Will Give Students Credit For Making Wikipedia More Feminist”.

Ta gärna del av dialogen om feminism, Wikipedia och Wikistorming, som var en del av DOCC. I slutet kommenteras det ramaskri som aktionen gav upphov till.

Feminism, Technology, and Wiki Storming from FemTechNet on Vimeo.

Featured image: ”WikiWoman” (bearbetning) Sara Mörtsell (WMSE) [CC BY 4.0 eller CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons