Efter för-snack om Digitala Skollyftet – vad händer nu?

Höstlovet är här nu och med det följer det här året även upptakten för ”Digitala Skollyftet – och det vidgade kursbegreppet”. Det känns otroligt spännande, med över tusen anmälda till kursen och så klart massor av tekniskt och logistiskt krångel så här i inledningen. Vi har till exempel försökt skicka ett välkomst mejl till alla anmälda men inte riktigt lyckats med det konststycket förrän nu i sista stund, så startskottet för den här kursen handlar nog mer om utsuddad startlinje än om i förväg väl utplacerade startblock.

Med all den här spänningen i luften kändes det skönt att få inleda så smått på Skolforum men ett för-snack om Digitala Skollyftet. Det blev så att det kom att handla om kursdesign och om vilka principer som en sådan här kurs bygger på, alltså inte alls så konkret som man kanske kan önska sig. Jag ville kommunicera något om förväntningarna som en sådan här kurs (en konnektivisktisk MOOC) ställer på kursdeltagare/kursföljare. Förväntningarna kan man säga är både låga och samtidigt höga. Det kan tyckas vara motsägelsefullt men det kommer sig ur att kursen är s.k. läroplanslös och bygger helt på självstyrt lärande och deltagarens autonomitet – alla kursens aktiviteter och uppgifter är helt valfria. Det finns alltså en risk att drukna i friheten eller känna sig lamslagen inför något som känns ogreppbart och det är ju också där som kursen ställer höga krav. De handlar om att våga ge sig på det som kanske känns främmande och lita till att principen om interaktivitet gör att det blir lättare att styra och navigera i kursen om man tar steget ut. Genom att agera utifrån sina kunskaper, värderingar och beslut så ger man ett viktigt bidrag till att bygga det kunskapsnätverk som kursen syftar till – man bidrar genom att bygga ett bredare spektrum av ”points of view” som är precis vad principen om ”diversity” (mångfald) handlar om.

Efter att ha pratat om ”öppna uppgifter och aktiviteter” i ett för-snack är det väl dags att gå vidare till att inte bara prata utan att göra också? Det som jag nämnde som en idé till deltagande handlar om att man i inledningen kan dela en presentation av sig själv och var man finns för andra kursintresserade. Det finns ett antal sätt att göra en sådan presentation om man känner sig manad. Kanske behöver man också fundera över hur man kan dela den? Det ligger också nära till hands att i samband med det försöka formulera ett kursmål eler frågeställningar som man vill ta med sig. Eller bara dela med sig av hur det kommer sig att man har anmält sig till den här kursen – vad vill du utforska?

Uppdatering 11 november: Alla våra sändningar live-streamades på Bambuser och nu finns de även på youtube.

Och här är mina slides som inte riktigt kom med i bild.