Data och analysverktyg i öppen utbildning #CPT10

Här är den andra översättning jag gör på svenska av en av de 10 riktningarna mot öppen utbildning. Utgångspunkten är deklarationen om öppen utbildning från Kapstaden 2007.

Data and analytics – Exploring the intersection of open content, open data, and open learning analytics  är släppt under Creative Commons Attribution License 4.0 och jag gör samma med översättningen. Lämna gärna förslag till hur översättningen kan förbättras.


Data och analysverktyg

– att utforska gränslandet mellan öppet innehåll, öppen data, and öppna analysverktyg för lärande.

Varför är det viktigt?

I takt med att teknikanvändningen ökar inom utbildning resulterar allt mer av undervisning i alla dess former i ständigt växande datamängder. Det här är data som beskriver människors beteenden, i allt från vad elever och studenter faktiskt läste eller inte tittade på till hur lång tid det tog för läraren att bedöma en inlämning. Det har samtidigt skett en explosion av analsysverktyg för lärande, som har som avsikt att hjälpa elever, studenter och lärare förstå den överväldigande datamängden, genom att använda maskininlärning, statistik och andra algoritmer. Anlaysverktygen rekommenderar åtgärder som har direkt inverkan på elever och studenter, exempelvis vad som bör vara nästa uppgift och vem som är i behov av mer stöd.

Å ena sidan borde den här utvecklingen omfamnas för sin otroliga potential till att erbjuda värdefull vägledning och stöd för både undervisning och lärande. Å andra sidan väcker den här förändringen allvarliga frågor som rör hur data och algoritmer är designade och kontrollerade, som på ett genomgripande sätt kan påverka öppen utbildning.

Vad är det som är möjligheten?

Alla som är för öppen utbildning behöver börja tänka igenom hur öppet innehåll, öppen data, öppna analysverktyg för lärande, och pedagogik berör varandra och innebär både möjligheter och utmaningar. Hur kan vi till exempel använda fördelen med öppet när det just kommer till data och samtidigt värna studenters personliga integritet? Vi behöver också ta tydlig ställning för ägande av data – att data som skapas av studenter också tillhör studenter, punkt. Oavsett öppen eller proprietär så är det oacceptabelt att mjukvaruförsjälare gör anspråk på att äga den data som elever och studenter har genererat genom sina studier.  Och slutligen, i och med att vi överlämnar alltmer viktiga beslut kring undervisning och lärande till analysverktygen, så behöver de kunna utkrävas på ansvar och deras algoritmer vara transparenta och öppna för granskning. Hur kan vi använda fördelarna med öppen programvara i kontexten med analysverktyg för lärande? Hela rörelsen för öppen utbildning behöver brottas med dessa och angränsande frågor.

Att jobba med dessa frågor kommer att hjälpa oss bättre förstå vilka potentiella pedagogiska förbättringar som kan komma av att kreativt kombinera öppet innehåll, öppet innehåll, öppna data, och öppna analysverktyg för lärande.

Hur kan du engagera dig?

  • Den som producerar och den som köper in teknik bör följa det som är bäst practice för datahantering och analysverktyg. Elever och studenter bör äga den data som de skapar, och ha tillgång till den för att själva använda. Analysverktyg, algoritmer och användningen ska vara transparenta och gå att granska.
  • Var medveten om hur din organisation hanterar studenters data, särskilt när det gäller lärplattformen. Fråga studenter, IT personal, och administratörer om studenter vid din institution har tillgång till sin egen data. De frågor som behöver ställas är om studenter har möjlighet att ladda ner en kopia och om de kan släppa material under fri licens om de skulle vilja det.
  • Var vaksam på analysverktyg för lärande vars mjukvara använder ”svarta lådan”-algoritmer, där beslut fattas utifrån dolda och hemliga regler utan att kunna granskas av andra. Erkänn de inneboende problem som är förknippade med att föra in dessa i undervisningsprocesserna.
  • Prata med studenter om de potentiella fördelar som finns med att öppna upp sin data och de potentiella riskerna för den personliga integriteten som samma öppnande kan innebära för dem. Vilka kreativa gemensamma lösningar kan ni se?

Featured image: Anna Sandströms skola, gymnasielektion. Public Domain