Berättelser från olika platser i det utvidgade kollegiet

Nu är dag två av tre till ända av vår tid på Skolforum med Digitala Skollyftet. Och jag måste säga att jag har haft så många samtal och lyssnat till samtal som gett otroligt bra input. Om jag ska säga något om vad som kan ha varit en röd tråd så har det handlar om olika berättelser från det utvidgade kollegiet, med en otrolig spridning av perspektiv. Ta till exempel Lotta Javestads beskrivning av hur det känns att vara relativt ny på twitter. Hon pratade om att hon bara är där och lyssnar in vad som händer och försöker hitta sätt att navigera och ”få tid” till att ta del av det kunskapsutbyte som hela tiden sker där. Senare kunde vi lyssna till Morricas berättelse som tog sin början för en ganska lång tid tillbaka innan det fanns något större online community för skolmänniskor i Sverige. Hon löste det helt enkelt genom att hänga på den engelskspråkiga chatter som till exemepel #educhat och det också i början med ganska stor tystnad. Men så småningom tog hon steget ut och blev mer aktiv och det var riktigt inspirerande att höra på hur hon nu har sin mentor i Chicago och ett nätverk av lärare som sträcker sig över hela världen. Erfarenheten från #educhat blev också ett frö till den svenska #skolchatt som ju går torsdagar varje vecka mellan 20.00-21.00. Och skolchatt är ju i nuläget ett ypperligt tillfälle för den som är ny att hänga runt och träffa andra.

Det var också intressant att ta del av Johan Anderssons och Kristinas Johanssons reflektioner. Johan uttryckte det som att han genom att vara delaktig i samtalen i det utvidgade kollegiet fått tillgång till flera olika verktyg och tyckte, om jag förstod rätt, att han kunde lite om mycket. Det ledde oss in i ett resonemang kring hur Digitala Skollyftet kan bli ett sätt att under en begränsad tid försöka definiera och fokusera på att utforska något inom ett mer avgränsat område än annars. Vi diskuterade olika möjligheter som att göra det genom att sätta upp delmål för sig själv, eller försöka beskriva en kvalitet eller expertis som man skulle vilja ha utifrån pedagogisk implementering, och sedan ta olika steg mot det.

Tack för att ni alla gav tid åt att prata om det här – det är ni som är Digitala Skollyftets inspiratörer!