Svenska som andraspråk

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska som andraspråk och jobbat som lärare mellan 2007 och 2014, till största delen undervisat med gymnasieskolans introduktionsprogram. Det är en väldigt komplex undervisningssituation som har utvecklat mig enormt och det var tankar kring andraspråksundervisningen som fick mig att börja med den här bloggen en gång i tiden. Jag har ofta hävdat att nyanlända elever är en skatt för skolutvecklingen och det är något som jag håller fast vid.

Den fantastiska värld som utbildning med nyanlända elever är gjorde också att jag gick med i Riksförbundet för Lärare i svenska som andraspråk (numera förkortat Sva-Riks) och satt med i styrelsen mellan 2013 och 2015 och senare hade uppdrag i valberedningen och andra uppgifter. Jag missar aldrig en chans att uppmana lärare i svenska som andraspråk att gå med i Sva-riks – gör det nu!

I den här filmen av Pedagog Stockholm berättar jag mer om min lärarerfarenhet av att jobba med nyanlända elever och varför det är så otroligt givande.

 

Featured image:By Eric Wüstenhagen from Hamburg, Deutschland (Superbokehtheorie) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons