Om

Den här webbplatsen är ett ställe där jag tar upp och samlar ihop sådant som jag tänker på och stöter på i jobbet och utanför.

Jag ät utbildningsansvarig för Wikimedia Sverige, och det är en ynnest att få jobba med frågor om fri kunskap, digitalt deltagande och lärande med utgångspunkt i Wikipedia.

När jag startade bloggen var jag lärare i svenska som andraspråk och ikt-pedagog.

Om aktiviteten på den här sajten verkar låg så beror det förmodligen på att jag läser nån intressant kurs eller lägger tiden på att skriva på Wikipedia, där många fler kan ha nytta av det.

Jag kan nås via Twitter eller kontaktformuläret här.

Richard Naples CC BY SA 3.0