Om

Den här webbplatsen är ett ställe där jag tar upp och samlar ihop sådant som jag tänker på och stöter på i jobbet och utanför. Jag doktorerar i ämnet pedagogik med inriktning mot teknologi och utbildning och mina akademiska hemvister har jag hos Högskolan i Gävle och Umeå universitet.

Jag har tidigare varit utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige, där jag fick möjlighet att förkovra mig i frågor om öppna licenser och pedagogiskt arbete med utgångspunkt i Wikipedia. När jag startade bloggen var jag lärare i svenska som andraspråk och ikt-pedagog.

Jag kan nås via Twitter eller kontaktformuläret här.

Richard Naples CC BY SA 3.0