Om

Jag är doktorand i pedagogik med inriktning mot digital teknik vid Umeå universitet, och arbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Gävle där jag har min tjänst på avdelningen för utbildningsvetenskap.

Mitt forskningsintresse hämtar näring från kritiska studier av digitalisering i förhållande till undervisning och pedagogisk forskning. Som ansats använder jag därför Teknik- och vetenskapsstudier (STS), i synnerhet Aktörnätverksteori, i mitt forskningsarbete.

Den här webbplatsen startade jag en gång i tiden för att använda som blogg om läraryrket, jag var då lärare i svenska som andraspråk och ikt-pedagog. Sedan var jag utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige, där jag fick möjlighet att förkovra mig i frågor om öppna licenser och pedagogiskt arbete med utgångspunkt i Wikipedia, så visst innehåll har berört sådana frågor.

Jag kan nås via Twitter eller kontaktformuläret här.

Richard Naples CC BY SA 3.0