Foto: Kristina Alexanderson

Sara MörtsellOpen educator & collaborator

Den här webbplatsen är ett ställe där jag tar upp sådant som jag tänker på och stöter på i och kring mitt jobb. Jag har ett helt otroligt jobb, som utbildningsansvarig för Wikimedia Sverige, och det är en ynnest att få jobba med frågor om fri kunskap, digitalt deltagande och lärande med utgångspunkt i bland det bästa som internet har möjliggjort; nämligen Wikipedia. Tidigare var jag lärare i svenska som andraspråk och ikt-pedagog.

Många är de som vill kalla sig för pionjärer inom digital utbildning och jag tror inte att de riktiga pionjärerna har fått sitt egentliga erkännande. Men jag är väldigt stolt över att ha varit med om att ta initiativ till och organiserat en av Sveriges allra första MOOCs tillsammans med vännerna på Skollyftet. Med våra ideella krafter kom hösten 2013 MOOCen som vi kallade för ”Digitala skollyftet – och det utvidgade kursbegreppet” och vi samlades kring hashtaggen #digiskol. Ett annat intresse som återkommer är Open Badges som jag har fördjupat mig i under de senaste åren  och här går det att läsa mer om vilka badges jag har.